Аудиторські послуги

ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ ДЛЯ:

підтвердження достовірності річної фінансової звітності господарюючих суб’єктів (акціонерних товариств, фондів, бірж, компаній, підприємств) незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків)

підтвердження фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

державних підприємств у разі надання ними в оренду цілісних майнових комплексів, а також при приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності

підприємств у разі порушення справи про банкрутство або визнання їх неплатоспроможними

підтвердження ліквідаційного балансу підприємств, що ліквідуються

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ЗАМОВНИКА З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ:

повноти нарахування та сплати податків та порядку ведення податкового обліку

достовірності фінансової звітності та інформації, що надається власникам

окремих видів господарських операцій, рахунків чи статей звітності

стану бухгалтерського обліку

За результатами проведеного обов’язкового аудиту фінансової звітності надається Звіт незалежного аудитора згідно з вимогами МСА (Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) – для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та інших регулюючих органів, а також при оприлюдненні фінансової звітності суб’єктів господарювання, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці.

Аудитори ТОВ "Аудиторська компанія "Ертель-Аудит"

ПЕРЕБУВАЮТЬ У
РЕЄСТРІ АУДИТОРІВ ТА СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ДЕТАЛЬНО

Радо відповімо на Ваші звернення