Аудиторські послуги

ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ ДЛЯ:

підтвердження достовірності річної фінансової звітності господарюючих суб’єктів (акціонерних товариств, фондів, бірж, компаній, підприємств) незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків)

підтвердження фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

державних підприємств у разі надання ними в оренду цілісних майнових комплексів, а також при приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності

підприємств у разі порушення справи про банкрутство або визнання їх неплатоспроможними

підтвердження ліквідаційного балансу підприємств, що ліквідуються

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ЗАМОВНИКА З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ:

повноти нарахування та сплати податків та порядку ведення податкового обліку

достовірності фінансової звітності та інформації, що надається власникам

окремих видів господарських операцій, рахунків чи статей звітності

стану бухгалтерського обліку

За результатами проведеного обов’язкового аудиту надається офіційний аудиторський висновок згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та інших регулюючих органів. Крім того, напрями аудиту і склад аудиторського звіту можуть бути визначені додатково за домовленістю з замовником.

Аудитори ТОВ "Аудиторська компанія "Ертель-Аудит"

ПЕРЕБУВАЮТЬ У
РЕЄСТРІ АУДИТОРІВ ТА СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ДЕТАЛЬНО

Перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма
провела обов’язковий аудит за 2017 рік:

1. ПАТ “Львівресурси” 01886789
2. ПрАТ “Геотехнічний інститут” 02497915
3. ПрАТ “Картонно-паперова компанія” 00278793
4. ПрАТ “Торгово-виробнича фірма “Меблі” 01554930
5. ТОВ “МАНІ ЕКСПРЕС” 40069230
6. ТОВ «Фінансова компанія «Енергія-Інвест 34263418
7. ПрАТ Страхова компанія «ПОЛІС-ЦЕНТР» 30649444
8. КС “КРЕДИТ ЕНЕРДЖІ” 38502553
9. ПТ “Ломбард “ФІНКО” 38940308

Радо відповімо на Ваші звернення