Послуги Аудиторської
Компанії «Ертель-Аудит»

ДЕТАЛЬНО

Аудиторські послуги

За результатами аудиторської перевірки замовнику надається аудиторський висновок та конфіденційний звіт, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом перевірки

ДЕТАЛЬНО

Бухгалтерські послуги

Основним завданням аналізу є виявлення і своєчасне усунення слабких місць у фінансово-господарській діяльності, пошук резервів покращення фінансово-господарського стану

ДЕТАЛЬНО

Економічна експертиза

При проведенні економічних експертиз екпертом-економістом встановлюється документальна обґрунтованість розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів

ДЕТАЛЬНО

Юридичні послуги

Надаємо повний спектр правових послуг, пов’язаних з господарською діяльністю підприємств і організацій

ДЕТАЛЬНО

Послуги Компанії «Ертель-Аудит»

Наші аудиторські послуги надаються у суворій конфіденційності і дозволяють встановити правильність ведення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку. За час діяльності аудиторської фірми нашими клієнтами були представники державних та приватних підприємств, малі та великі фірми – підприємства різних напрямків діяльності

Наші послуги

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ

здійснюємо обов’язковий аудит фінансової звітності з наданням висновків

ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ

проводимо ініціативний аудит фінансової звітності з окремих питань за завданням замовника з наданням звітів, чи висновків

СУПУТНІ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

супутні аудиту послуги, визначені міжнародними стандартами супутніх послуг

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

складання фінансових звітів та податкових декларацій

ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕВІРОК

проведення внутрішніх перевірок та моніторингу контролю якості аудиторських послуг

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

– ведення бухгалтерського обліку;
– організація (постановка) бухгалтерського обліку

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ

запровадження внутрішньофірмової системи контролю якості аудиторських послуг

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

проведення судових економічних ( бухгалтерських ) експертиз ( внесеня до реєстру судових експертів МЮУ )

РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

реєстрація підприємств, проведення процедури ліквідації, реорганізації

Основні завдання, які вирішуємо при проведенні аудиторської перевірки:

    визначення реального фінансового стану підприємства клієнтів

    встановлення відповідності чинному законодавству ведення бухгалтерського обліку та відображення в обліку господарських операцій

    оптимізація ведення бухгалтерського обліку та оподаткування

    визначення повноти та своєчасності перерахування податків та обов’язкових платежів

    надання розширених рекомендацій щодо покращення стану фінансово-господарської діяльності підприємства

    трансформація фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів і принципів бухгалтерського обліку

    юридичне оформлення господарської діяльності

Радо відповімо на Ваші звернення